Particulieren

 • Uw onderzoek geeft geen resultaten.

Welkom bij het zoekvenster ę Particulieren Ľ.

Via dit venster kunt u een telefoonabonnee opzoeken, van wie de gegevens openbaar zijn.

U kunt zoeken op

 • de familienaam en de gemeente of de postcode
 • de familienaam (+de voornaam),en de gemeente of de postcode
 • de familienaam (+de initiaal van de voornaam gevolgd door *) en de gemeente of de postcode

Hoe gaat u te werk?

 • U vult in het vakje ď Wie ď de familienaam in
 • U vult in het vakje ď Voornaam ď de voornaam in of de initial van de voornaam gevolgd door *
 • U vult in het vakje ď Waar ď de naam van de gemeente of het postnummer in
 • U start de opzoekingsprocedure
 • U krijgt een lijstje met resultaten in alfabetische volgorde
 • U kunt eveneens het adres op een kaart visualiseren.

Voorbeeld

 • WieDupuis
 • Voornaam---
 • WaarLuik