Selecteer de gewenste optie

Update van uw gegevens

Beste gebruiker van Infobel,

De gegevens die wij verwijderen uit de database van Infobel zullen eveneens worden verwijderd uit de websites van de partners van Infobel. Wanneer u echter wenst dat uw gegevens worden verwijderd uit al de telefoongidsen, moet u dit vragen aan uw telefoonoperator.

KAPITOL wijst elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van de gegevens, dat niet conform is met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Kapitol kan geen gegevens schrappen die worden weergegeven op andere websites, of andere gegevensdragers, waaraan ze geen gegevens verstrekt. U dient daarvoor rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende websites.

BELANGRIJK: Sommige websites slaan in het cachegeheugen zoekopdrachten op, die u op onze website uitvoert. Dergelijke praktijken zijn niet toegestaan en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Wij behouden ons het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen

Selecteer de gewenste optie

Update van uw gegevens

Beste gebruiker van Infobel,

Wij informeren u over het feit dat de gegevens die wij toevoegen aan de database van Infobel, eveneens op andere internet-sites, partners van Infobel, zullen worden voorgesteld

De gegevens die wij verwijderen uit de database van Infobel zullen eveneens worden verwijderd uit de websites van de partners van Infobel. Wanneer u echter wenst dat uw gegevens worden verwijderd uit al de telefoongidsen, moet u dit vragen aan uw telefoonoperator.

Selecteer de gewenste optie