OZO Ostrava s.r.o. Logo

OZO Ostrava s.r.o.

Frýdecká 444/680
Kunčice
71900 Ostrava
Moravskoslezský kraj - Czech Republic
Display phoneSend an emailWebsite
No ratings
Modified by the user 
Map
Images
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
 • OZO Ostrava s.r.o.
About us


Základem činnosti společnosti OZO Ostrava s.r.o. je poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady, tedy především: - sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z měst a obcí - sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování průmyslových, nebezpečných a živnostenských odpadů - výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadů - třídění a lisování plastů - jímání bioplynu a výroba elektřiny - ekologická výchova

Keywords

odpady

svoz odpadu

technické služby

komunální odpady

odpad

třídění plastů

lisování plastů

výroba elektřiny

jímání bioplynu

ekologická výchova

sběr odpadů

svoz odpadů

třídění odpadů

směsný komunální odpad

separovaný odpad

sběrné dvory

objemný odpad

nebezpečný odpad

tuhé alternativní palivo

kompostárna

kompost

bioodpad

gastroodpad

Social networks
Opening hours description
  Payment method
  payment option
  Brands
  OZO Ostrava
  Products
  tuhé alternativní palivo, kompost, zeminový substrát
  Services
  sběr a svoz odpadu, technické služby, odstraňování komunálních odpadů, výroba tuhého alternativního paliva, třídění a lisování plastů, jímání bioplynu a výroba elektřiny, ekologická výchova, třídění skla, zpracování bioodpadu

  Other businesses in the same area

  Increase the visibility and hits of your company right now !
  Add my company
  Information available on the internet
  Information available on the internet