Povodí Odry, státní podnik Logo

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 49/3101
70200 Ostrava
Moravskoslezský kraj - Czech Republic
Display phoneSend an emailWebsite
No ratings
Modified by the user 
Map
Images
 • Povodí Odry, státní podnik
About us

Kontaktujte nás ještě dnes

Naše činnosti jsou správa a údržba významných a určených drobných toků včetně toků hraničních, provozování a údržba vodních děl, zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, investiční činnost včetně protipovodňových opatření, sledování stavu a péče o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, příprava a zajišťování jejich úprav, řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí Odry podle komplexního manipulačního řádu. Rybné hospodářství - prodej ryb. Akreditované laboratoře - rozbory vod. Rozbory jakosti vody, prodej ryb.

Keywords

voda

povodí

ochrana před povodněmi

rozbory vod

vodní toky

laboratoře

prodej ryb

správce povodí

přehrady

vodní dílo

protipovodňová opatření

kvalita vody

ryby

vodohospodářské laboratoře

rybné hospodářství

voda Ostrava

Opening hours description
  Services
  středisko rybného hospodářství, provádění technickobezpečnostního dohledu, rozbory vod, prodej ryb, provozování a údržbu vodních děl, výroba elektrické energie, geodetické služby, zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, investiční činnost včetně protipovodňových opatření, spolupráci při zneškodňování havárií na vodních tocích, sledování stavu a péči o koryta vodních toků a pobřežních pozemků

  Other businesses in the same area

  Increase the visibility and hits of your company right now !
  Add my company
  Information available on the internet
  Information available on the internet