Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o.

Jégého 8
82108 Bratislava
Slovakia
Display phone Send an email Website
0.0
No ratings
Modified by the user on 17/09/2018
In Bratislava, Infobel has listed 152,346 registered companies. These companies have an estimated turnover of € 109.242 billions and employ a number of employees estimated at 487,562. The company best placed in Bratislava in our national ranking is in position #1 in terms of turnover.
Map
About us

Zavolajte ešte dnes

Naša kancelária poskytuje kompletné právne služby v slovenskom a anglickom jazyku. V rámci našej činnosti sa venujeme riešeniu právnych otázok podnikania (živnostenské podnikanie, zakladanie spoločností/ družstiev, starostlivosť o ne, likvidácie, zmluvné vzťahy podnikateľov, vymáhanie pohľadávok, rozhodcovské konanie, developerské projekty, akvizície, internetové právo) ale aj bežného života ľudí (napr. kúpa nehnuteľností, rozvody, výživné, starostlivosť o deti, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, susedské spory, pracovné právo, dedičstvo). Spolupracujeme s geodetmi, znalcami, patentovými zástupcami, účtovnými a daňovými poradcami, notármi, exekútormi. Poradenstvo vieme poskytnúť aj cez e-mail. Pre bližšie informácie o poskytnutí právneho poradenstva a právnych služieb nás kontaktujte v našej kancelárii osobne, telefonicky alebo cez email. Navštívte internetovú stránku našej advokátskej kancelárie a požiadajte o online poradenstvo. Rodinné právo - rozvod, výživné, starostlivosť o deti, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva; Súdne spory – susedské spory, dvojité vlastníctvo, zrušenie spoluvlastníctva, vydržanie, stavba na cudzom pozemku, vady pri stavbách, kúpených veciach, vymáhanie pohľadávok, neplnenie zmlúv, spory medzi spoločníkmi, neplatnosť valného zhromaždenia, ochrana obchodného mena, nekalá súťaž, správne žaloby Obchodné právo - zakladanie, správa a likvidácia spoločností/ družstiev, tvorba, pripomienkovanie, posudzovanie zmlúv – o dielo, kúpne, mandátne, pôžičky, záložné, ručenie, všeobecné obchodné podmienky, nepomenované; Dedičstvá – závety, novoobjavené dedičstvo; Pracovné právo - pracovné zmluvy, výpovede, okamžité skončenie, interné normy, spory; Pracovné právo - pracovné zmluvy, výpovede, okamžité skončenie, interné normy, spory; E-shopy –všeobecné obchodné podmienky, právo spotrebiteľov, zmluvy s dodávateľmi; Výstavba – zmluvy o dielo, zastupovanie v stavebnom konaní, žaloby voči rozhodnutiam stavebných úradov; Softvér, domény, databázy – zmluvy o dielo, licencie, supportné zmluvy, prevody; Nehnuteľnosti - zmluvy kúpne, darovacie, nájomné, zriadenie vecných bremien, právne audity vlastníctva nehnuteľností, rozdelenie spoluvlastníctva, spoločné dvory; Rodinné právo - rozvod, výživné, starostlivosť o deti, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva; E-shopy – všeobecné obchodné podmienky, právo spotrebiteľov, zmluvy s dodávateľmi; Súdne spory – susedské spory, dvojité vlastníctvo, zrušenie spoluvlastníctva, vydržanie, stavba na cudzom pozemku, vady pri stavbách, kúpených veciach, vymáhanie pohľadávok, neplnenie zmlúv, spory medzi spoločníkmi, neplatnosť valného zhromaždenia, ochrana obchodného mena, nekalá súťaž, správne žaloby Obchodné právo - zakladanie, správa a likvidácia spoločností/ družstiev, tvorba, pripomienkovanie, posudzovanie zmlúv – o dielo, kúpne, mandátne, pôžičky, záložné, ručenie, všeobecné obchodné podmienky, nepomenované; Dedičstvá – závety, novoobjavené dedičstvo; Pracovné právo - pracovné zmluvy, výpovede, okamžité skončenie, interné normy, spory; Výstavba – zmluvy o dielo, zastupovanie v stavebnom konaní,žaloby voči rozhodnutiam stavebných úradov; Softvér,domény,databázy–zmluvy o dielo,licencie,supportné zmluvy,prevody;zmluvy k „maintenance“

Keywords

Advokátska kancelária

Advokát BA

Advokáti

Opening hours description
  Payment method

  Other businesses in the same area

  Increase the visibility and hits of your company right now !
  Add my company
  Information available on the internet
  Information available on the internet