A Uccle, Infobel répertorie 18,380 sociétés enregistrées. Le chiffre d'affaires de ces sociétés est estimé à € 3.508 milliards et elles emploient un nombre d'employés estimé à 27,231. La société la mieux placée à Uccle dans notre classement national est en position #148 en termes de chiffre d’affaires.

Envie d'avoir une fiche pareille à celle-ci?

Augmentez chaque mois la visibilité de votre entreprise!
Ajouter mon entreprise
Infos disponibles sur Internet
Infos disponibles sur Internet

Wrong number for my business

You have a competitors phone number on the listing of my business, Not happy that you let someone other than the owners change the business details. -Banrock Plumbing

22/05/2018 06:28

Iveg wordt onjuist voorgesteld aan het publiek

Beste, ter gelegenheid van een verhoor door een politie-inspecteur wegens een gedane aanklacht door een arts, is me tot mijn verbazing en ontsteltenis duidelijk geworden dat infobel mijn onderneming IVEG etaleert onder de noemer "Artsen, algemene geneeskunde". Dit is totaal onjuist: geen van mijn medewerkers, noch ikzelf zijn artsen en we beoefenen helemaal niet de algemene geneeskunde! We zijn acupuncturisten (met als afkomst Kiné), reflextherapeuten en een psychologe. We hebben een praktijk in 'niet conventionele geneeswijzen' en willen dan ook niet anders vermeld worden. 'Dankzij' deze vermelding, waar ik nooit om heb gevraagd en ook nooit toestemming heb voor gegeven, komt het over alsof wij ons als artsen willen doen overkomen wat wettelijk helemaal niet mag en nooit onze intentie was en is. In bijzijn van de politie-inspecteur hebben we dan ook op uw site geprobeerd deze foute vermelding te corrigeren, maar dat bleek onmogelijk. We hebben dan ook meteen u een verzoek gestuurd om alle gegevens te wissen (alsof "de activiteiten gestopt zijn"). Ik reken er op dat dit zo snel mogelijk gebeurd!! JP Rooms directeur IVEG

27/10/2016 10:23