Medische spoedopname
emergency-1.png
100Medische spoeddienst
emergency-2.png
112Ongeval? Agressie? Één oproepnummer in heel Europa
emergency-3.png
101Federale politie - Voor DRINGENDE politiehulp
emergency-4.png
070 245 245Antigifcentrum
emergency-5.png
071 448 000Brandwondencentra
emergency-6.png
105Rode Kruis-Vlaanderen - Dringende hulpverlening bij onheil of rampen
Kinderen
children-1.png
116000Childfocus - Child Focus, het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, is een stichting naar Belgisch recht erkend als instelling van openbaar nut. Sinds 7 jaar stelt het Centrum 7 dagen per week en 24 uren per dag alles in het werk, zowel nationaal als internationaal, om verdwenen kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting te bestrijden. Het noodnummer 110 is permanent bereikbaar voor de melding van een verdwijning, een ontvoering of een geval van seksueel misbruik.
children-2.png
103Kindertelefoon
Permanentiedienst
gardes-1.png
1307Artsen van wacht
gardes-2.png
0903 99 000 (1,50€/min)Wachtdiensten apothekers
Psychologische hulp
help-1.png
107Tele-onthaal

Wie zijn we?
Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst die je bijstaat als je het op een bepaald moment moeilijk hebt in je leven. Je kan er steeds je verhaal kwijt aan één van onze deskundige vrijwilligers. Anoniem en in vertrouwen.

Wanneer?
Je kan ons op het telefoonnummer 106 bereiken, dag en nacht, 7 dagen op 7.

Waarover kan je ons bellen?
Je kan ons bellen over de meest uiteenlopende onderwerpen, van de a van alcohol over de r van relatie tot de z van zelfdoding, en alles wat daartussen zit! Dus ook wanneer je je eenzaam voelt, omdat je boos of verdrietig bent, onmacht ervaart, of omdat je stoom wil afblazen.

Hoe helpen we je?
Door je de nodige tijd en aandacht te geven, door te luisteren en mee te leven. Om zo samen alles eens op een rijtje te zetten. Of indien nodig, je door te verwijzen naar de meest geschikte vorm van professionele hulpverlening. Niet door je kant-en-klare oplossingen aan te bieden, want die hebben we niet.

Online
Omdat online-contact voor sommige mensen makkelijker lukt dan praten, kan je ons ook via het internet bereiken. Via Tele-onthaal bieden we je de kans om op geregelde tijdstippen in de week, een hulpverlenend gesprek te voeren met één van onze vrijwilligers.

help-2.png
0800 32 123Zelfmoordpreventie - Dit nummer staat ter beschikking van zowel de personen welke een zelfmoordcrisis doormaken als van hun omgeving. Personen staan ter uwer beschikking om te luisteren en te spreken met u over zelfmoord, u te ondersteunen , het punt te maken , en dit 24u/24u.
help-3.png
02 537 82 24Anonieme Alcoholisten - 24u/24u, alle dagen met volledige privacy
help-4.png
0800 20 120Aids- en Soatelefoon - Hulp en informatie over AIDS. Van maandag tot vrijdag, van 18u tot 21u
help-5.png
078 15 10 20De DrugLijn
help-6.png
0800 18 801Kankerfoon
Milieu
environment-1.png
070 23 30 01SOS Pollution
Diversen
miscellaneous-1.png
070 344 344Card Stop - In geval van verlies, diefstal, voorval met bankkaart, dienst beschikbaar 24u/24u, 7d / 7.