Opdatér mine personlige data:

Kære Infobel bruger,

Kontaktoplysninger, vi tilføjer, opdaterer eller fjerner fra Infobel databasen, tilpasses også fra andre Infobel s partnerwebsites. Hvis du dog ønsker, at dine kontaktoplysninger skal tilføjes, opdateres eller fjernes fra alle mapper, skal du kontakte din telefonoperatør.

Kapitol kan ikke holdes ansvarlig for tilbagetrækning af data, der vises på andre websider eller på ældre elektroniske medier til hvem, vi ikke har leveret dataene.

VIGTIGT: Visse websider gemmer søgninger foretaget på vores webside i cache-hukommelse. Da denne praksis ikke er tilladt, kan vi ikke holdes ansvarlige som følge af dette, og vi forbeholder os ret til at anlægge sag mod enhver, der gennemfører sådanne.

Kære Infobel bruger,

Kontaktoplysninger, vi tilføjer, opdaterer eller fjerner fra Infobel databasen, tilpasses også fra andre Infobel s partnerwebsites. Hvis du dog ønsker, at dine kontaktoplysninger skal tilføjes, opdateres eller fjernes fra alle mapper, skal du kontakte din telefonoperatør.

Kapitol kan ikke holdes ansvarlig for tilbagetrækning af data, der vises på andre websider eller på ældre elektroniske medier til hvem, vi ikke har leveret dataene.

VIGTIGT: Visse websider gemmer søgninger foretaget på vores webside i cache-hukommelse. Da denne praksis ikke er tilladt, kan vi ikke holdes ansvarlige som følge af dette, og vi forbeholder os ret til at anlægge sag mod enhver, der gennemfører sådanne.